گنج هائی که در قلب هستند ، قابل سرقت نیستند.
خوش آمدید - امروز : پنج شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶
A
خانه » اخبار سیاسی » قوانین برخورد با تقلب در آثار علمی سخت تر شد

قوانین برخورد با تقلب در آثار علمی سخت تر شد

نمایندگان مجلس در مصوبه ای قوانین برخورد با تقلب در آثار علمی را سخت تر و مجازات دانشجویان متخلف علمی را تعیین کردند.

قوانین برخورد با تقلب در آثار علمی سخت تر شد

قوانین برخورد با تقلب در آثار علمی سخت تر شد

نمایندگان مجلس در مصوبه ای قوانین برخورد با تقلب در آثار علمی را سخت تر و مجازات دانشجویان متخلف علمی را تعیین کردند.

بخش سیاست تبیان

به گزارش بیاکافه به نقل از خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبحگاه امروز (چهارشنبه) پارلمان ماده واحده و تبصره های لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی را مورد بحث و بررسی قرار داده و با ۱۶۶ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن علنی، به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، آخر نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط شده است پژوهشی – علمی اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل – با نشانه ارائه کل اثر و یا بخشی از آن به وسیله دیگری به عنوان اثر خود جرم و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات به شرح زیر است.

قوانین برخورد با تقلب در آثار علمی سخت تر شد

ارتکاب جرم به وسیله شخص حقیقی مشمول مجازات جزای نقدی درجه سه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش است.

در صورت ارتکاب جرم به وسیله شخص حقوقی علاوه بر مجازات مرتکب و مدیران و گردانندگان مربوطه – مجازات شخص حقوقی حسب مورد مطابق مواد ۲۰، ۲۱ و ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ تعیین می گردد. طبق تبره یک ماده واحده این لایحه، معاونت در جرایم عنوان بندهای یک و دو مستوجب حداقل مجازات مقرر می باشد.

در صورت ارتکاب جرم به وسیله شخص حقوقی علاوه بر مجازات مرتکب و مدیران و گردانندگان مربوطه – مجازات شخص حقوقی حسب مورد مطابق مواد ۲۰، ۲۱ و ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ تعیین می گردد. طبق تبره یک ماده واحده این لایحه، معاونت در جرایم عنوان بندهای یک و دو مستوجب حداقل مجازات مقرر می باشد.

در تبصره ۲ این لایحه آمده است که در صورتی که ارتکاب جرم عنوان ماده واحده از طریق پایگاه الکترونیکی و یا در قالب بنگاه (شامل موسسه- شرکت یا هر عنوان دیگر) اعم از ثبت شده است یا نشده انجام شود و یا جهت انجام آن اقدام به تبلیغ به هر نحو گردد – مرتکب یا مرتکبان به میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر فوق محکوم می شوند.

نمایندگان مجلس در مصوبه ای قوانین برخورد با تقلب در آثار علمی را سخت تر و مجازات دانشجویان متخلف علمی را تعیین کردند.

همچنین در تبصره ۳ این لایحه مصوب شد محل بنگاه و یا پایگاه الکترونیکی مندرج در تبصره ۲ به درخواست یکی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات و یا بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا سایر مراجع مربوطه و با دستور مراجع قضایی حسب مورد پلمپ یا متوقف می شود.

مجلس در تبصره ۴ مقرر کرد بازرسان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در اجرای این قانون و مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بعد از فراگیری مهارت های مورد نیاز عندالاقتضاء می توانند به عنوان ضابط خاص محسوب شوند.

در تبصره ۵ این لایحه مصوب شد که ارائه خدماتی که در جریان تهیه آثار پژوهشی – علمی و هنری انجام آنها به وسیله اشخاص ثالث متعارف است از قبیل خدمات آزمایشگاهی – تایپ – کمک به گردآوری داده ها – ترجمه – تکثیر و ویراستاری اثر – مشمول حکم مقرر در ماده واحده نیست.

در تبصره ۶ لایحه مذکور نیز مقرر شد که در صورت استفاده از آثار متقلبانه عنوان ماده واحده به وسیله دانشجویان، اعضای هیات علمی و طلاب، ضمن سلب هرگونه امتیاز مادی و یا معنوی مترتب بر آن و ملغی الاثر بودن هر گونه مدرک تحصیلی، پایه، مرتبه علمی، رتبه و یا عناوین مشابه علمی، به تخلفات نامبردگان حسب مورد به وسیله هیات های انتظامی اعضای هیأت علمی، هیأت های پیگیری به تخلفات اداری، کمیته های انضباطی دانشجویان و یا دادسرا و یا دادگاه خاص روحانیت پیگیری و به مجازات های زیر محکوم می شوند:

الف- هیأت علمی- یکی از مجازات های ردیف ۷ تا ۱۱ ماده (۸) قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقات کشورمصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

ب- دانشجو- یکی از مجازات های ردیف (ب- ۱) تا (ب-۵) ماده (۷) آیین نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران مصوب جلسه ۳۵۸ مورخ ۱۴/۶/۱۳۷۴ شورای انقلاب فرهنگی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

قوانین برخورد با تقلب در آثار علمی سخت تر شد

پ- کارکنان اداری- یکی از مجازت های ردیف (د) تا (ک) ماده (۹) قانون پیگیری به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، طلاب- بر اساس قوانین و مقررات دادسرا و دادگاه خاص روحانیت

براساس تبصره ۷ لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شدند جهت پیشگیری از جرائم عنوان این قانون کارها زیر را انجام دهند:

۱- ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری از طریق گنجاندن دروس ذی ربط و اصلاح سرفصل برنامه های درسی و برگزاری کارگاه های آموزشی

۲- الزام دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی به اعمال نظارت دقیق بر رعایت حقوق مالکیت فکری در آثار علمی و آخر نامه ها و رساله های دانشجویی

نمایندگان مجلس در مصوبه ای قوانین برخورد با تقلب در آثار علمی را سخت تر و مجازات دانشجویان متخلف علمی را تعیین کردند.

همچنین در تبصره ۸ لایحه مذکور مصوب شد که سایر دستگاه های دولتی و عمومی غیردولتی مکلفند در صورت احراز تخلف تقلب علمی عنوان این قانون به وسیله کارکنان خود به منظور استفاده از مزایای شغلی، مجازات انتظامی مقرر در بند (د) ماده (۹) قانون پیگیری به تخلفات اداری را نسبت به مرتکب اعمال نمایند.

۳- اعمال مجازات انتظامی اخراج دانشجو یا ابطال آخر نامه و رساله یا مدرک تحصیلی در صورت احراز تخلف تقلب علمی با توجه به میزان تخلف

۴- اعمال مجازات انتظامی تنزل رتبه یا پایه عضو هیأت علمی، اخراج- لغو قرارداد در صورت احراز تخلف تقلب در آثار علمی با توجه به میزان تخلف. همچنین در تبصره ۸ لایحه مذکور مصوب شد که سایر دستگاه های دولتی و عمومی غیردولتی مکلفند در صورت احراز تخلف تقلب علمی عنوان این قانون به وسیله کارکنان خود به منظور استفاده از مزایای شغلی، مجازات انتظامی مقرر در بند (د) ماده (۹) قانون پیگیری به تخلفات اداری را نسبت به مرتکب اعمال نمایند.

قوانین برخورد با تقلب در آثار علمی سخت تر شد

بر اساس مصوبه مجلس در تبصره ۹ لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، موسسه های آموزش عالی، پژوهشی فناوری دولتی و غیردولتی زیرنظر وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه علمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی، حوزه های علمیه، موسسه های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، موسسه های وابسته به دستگاه های آموزش عالی غیردولتی و غیر انتفاعی، موسسه های وابسته به دستگاه های اجرائی و دانشگاه فرهنگیان موظف هستندار از این پس، پیشنهاد (پروپوزال ها)، آخر نامه ها و رساله های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که فاقد طبقه بندی هستند در سامانه های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات کشور عزیزمان ایران (ایرانداک) ثبت و تأیید و فایل تمام متن و نتیجه را همانندجویی کنند. ارائه گواهی ثبت و بارگذاری فایل تمام متن و نتیجه همانندجویی این مدارک جهت هرگونه پرداخت مالی به استادان راهنما، مشاور و داور و تخصیص امتیاز در ترفیع و ارتقای آنها و همچنین دانشجویان الزامی است.

در تبصره ۱۰ لایحه مذکور همچنین مقرر شد که آیین نامه اجرائی عنوان این قانون ظرف مدت سه ماه بعد از ابلاغ این قانون به پیشنهاد یکسان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و با همکاری وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

وکلای ملت با ۱۶۶ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن علنی، شرح این لایحه را به تصویب رساندند.


منبع: خبرگزاری فارس

واژه های کلیدی: دانشجویان | دانشگاه | فناوری | آموزشی | دانشگاه | تحقیقات | انتظامی | پزشکی | قانون | آموزش | مجازات

دانلود

اخبار

آرشیو

گالری عکس

آرشیو

اس ام اس های تازه

آرشیو

آهنگ های پیشواز

آرشیو