یكدیگر را مسخره نكنید (اگر دین دارید)
خوش آمدید - امروز : یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶
A
خانه » اخبار » اخبار اقتصادی » ساز و کاری که اِحصاء امار بیکاران را غیر واقعی می سازد ، تأملی بر آمار اشتغال در کشور

ساز و کاری که اِحصاء امار بیکاران را غیر واقعی می سازد ، تأملی بر آمار اشتغال در کشور

در سازوکار آمارگیری، افرادی که یک ساعت در هفته کار می‌کنند در دایره شاغلین قرار می‌گیرند،فرمولی که به عقیده بعضی کارشناسان با واقعیت‌های فضای شغلی کشور همخوانی ندارد.

ساز و کاری که اِحصاء امار بیکاران را غیر واقعی می سازد ، تأملی بر آمار اشتغال در کشور

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، آن‌چنان که از گزارشات واصله نتیجه گیری می شود در فرآیند احصای آمار شاغلین در کشور، افراد و گروه هایی که یک ساعت در هفته کار می کنند نیز در دایره شاغلین قرار می‌گیرند. از سوی دیگر عنوان بدون کار نیز به افرادی اطلاق می شود که از سه هفته پیش از آمارگیری در جستجوی کار بوده اند.

ضرورت احصای دقیق آمار بیکاران یا شاغلان در کشور (مطابق با واقعیت های حاکم بر اقتصاد و فضای کسب و کار ) از این منظر قابل توجه است که همین اعداد و ارقام پایه ای جهت سیاست گذاری ها و برنامه ریزی محسوب می شود و به تبع در صورت ناهمخوان بودن آن با حقیقت فضای اشتغال کشور، نمی توان دستورکار جامع و مؤثری جهت مدیریت آن تعریف و تدوین نمود.

فریبا صدق آبادی، محق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی با اشاره به نقش حائز اهمیت اشتغال در اصلاح اوضاع معیشت و اقتصاد خانوارها و جویندگان کار، اظهار کرد: هر آنچه دامنه وقت های شغلی وسیع تر شود، به همان میزان از تکثر و تعدد جامعه بیکاران کشور نیز کاسته خواهد شد.

ساز و کاری که اِحصاء امار بیکاران را غیر واقعی می سازد ، تأملی بر آمار اشتغال در کشور

وی افزود: آمارهای غیررسمی در ارتباط با تعداد بیکاران و جویندگان کار به شدت ضد و نقیص است و نمی توان بصورت دقیق و متقن آن را به عنوان اعداد و ارقام راستی آزمایی شده است مد نظر قرار داد.

صدق آبادی گفت: به هر ترتیب علم آمار نیز بر مؤلفه های خاص به خود استوار است که به واقع با آنالیز و پردازش داده ها و اطلاعات جمع آوری شده است به دست می آید، ولی منطق حکم می‌کند در این ساز و کار، روش هایی مورد استفاده قرار گیرد که خروجیِ آماریِ آن، منطبق بر واقعیت های حاکم بر جامعه باشد در غیر این‌صورت با اعداد و ارقامی مواجه می شویم که افکار عمومی نیز آن را غیر قابل هضم و غیرواقعی می خواند.

محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: به نظر می رسد در ساز و کار ترسیم شده است جهت احصای آمار بیکاران یا شاغلان کشور، حداقل و حداکثری در نظر گرفته شده است که واقعیت اشاره شده است را تحت الشعاع قرار می دهد.

وی افزود: این به معنای غیرعلمی بودن شیوه احصای آماری نیست، بلکه ایراد وارده از این زاویه قابل طرح است که اعداد و ارقام به دست آمده در این چارچوب، نارسایی ها و معضلات جاری و ساری مرتبط با اشتغال را به تصویر نمی‌کشد و انتظار می‌رود حداقل از منظر برنامه ریزی و مدیریت این مقوله، روشی اتخاذ و برگزیده شود که بتوان بر عمق چالش بیکاری در کشور به‌صورت دقیق و کارشناسی شده است ای واقف شد.

در سازوکار آمارگیری، افرادی که یک ساعت در هفته کار می‌کنند در دایره شاغلین قرار می‌گیرند،فرمولی که به عقیده بعضی کارشناسان با واقعیت‌های فضای شغلی کشور همخوانی ندارد.

صدق آبادی گفت: آن‌چنان که در اخبار و گزارشات واصله منعکس شده، مبنای احصای بیکاران مشمول افراد و گروه‌هایی می شود که از سه هفته قبل از آمارگیری در جستجوی کار بوده اند و تعداد شاغلین نیز بر اساس فعالیت حداقل یک ساعت در هفته افراد مورد بررسی قرار می گیرد که هر دو روش مذکور در اِحصای آمار شاغلین و بیکاران با واقعیت های جامعه و اوضاع اقتصادی کشور سازگار به نظر نمی رسد.

محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد:در این میان،کم نیستند افراد و گروه هایی که به علت انسداد و بی نتیجه بودن پیگیری ها و جستجوهای خویش جهت یافتن شغل، ناامید شده است اند و اساساً تلاشی جهت یافتن شغل نمی‌کنند که البته ممکن است این رویه و رویکرد مورد نقد باشد، ولی این نقادی نافیِ واقعیت های موجود نیست و به هر ترتیب کم نیستند افراد و گروه هایی که تلاش بی نتیجه جهت یافتن شغل، آنها را مستأصل و سرخورده ساخته و دیگر بصورتی جدی پیگیر اشتغال خویش نیستند.

وی افزود: از سوی دیگر ملاک قرار دادن یک ساعت کار در هفته نیز با ایراداتی جدی مواجه هست، لیکن تردیدی وجود ندارد که این بازه فعالیتی، اساساً در دایره شغل و اشتغال قرار نمی‌گیرد.

صدق آبادی گفت: اعلام سه میلیون بدون کار در کشور آن‌چنان که باید دقیق نیست و می طلبد در احصای آمار شاغلین و بیکاران دقت نظر و توجه هر چه بیشتری را لحاظ کرد لیکن فرآیند پیشرفت و شکوفایی کشور بر پایه واقعیت ها محقق خواهد شد و آمار و اعداد و ارقامی که تصویر دقیقی از واقعیت بازار کار و اشتغال کشور را ترسیم نکند به تبع دستاورد سازنده ای جهت مدیریت برنامه ریزی کشور نخواهد داشت.

فرمولی جهانی که در کشور عزیزمان ایران کاربرد ندارد

فریبرز نجف زاده،کارشناس اقتصادی با اشاره به ملاک قرار دادن فعالیت اقتصادی یک ساعت در هفته افراد در احصای آمار شاغلین گفت: این فرمول، منطبق بر ساز و کارهای جهانی و بین المللی است و نمی توان آن را شیوه ای خود ساخته تلقی کرد ولی توصیه حائز اهمیت به این امر معطوف می شود که در دیگر شاخص ها، منطبق و همسان با شرایط کشورهای توسعه یافته نیستیم، بعد ایجاب می‌کند از این شیوه جهت برآورد آماری استفاده نکنیم.

وی افزود:در کشورهای پیشرفته دنیا که فعالیت اقتصادی یک ساعته افراد در هفته، آنها را در زمره شاغلین قرار می دهد از حیث ارائه امکانات خدماتی و رفاهی بسیار نیرومند و حرفه‌ای عمل می‌کنند و به واقع یک ساعت فعالیت اقتصادی در هفته، تامین کننده نیازهای زندگی افراد است.

ساز و کاری که اِحصاء امار بیکاران را غیر واقعی می سازد ، تأملی بر آمار اشتغال در کشور

نجف زاده گفت: طرح این عنوان بدان معنا نیست که در غرب، فردی با یک ساعت فعالیت اقتصادی در هفته، از کیفی ترین زندگی و معیشت برخوردار است ولی با عنایت به خدمات بهداشتی، آموزشی و…که بصورت عام به عموم مردم ارائه می شود، این میزان از فعالیت می تواند جسته و گریخته امورات افراد را تأمین کند.

کارشناس اقتصادی عنوان کرد: زمانی می توان این فرمول (یک ساعت فعالیت اقتصادی در هفته) را مبنا قرار دهیم که در دیگر حوزه ها نیز ضریب ارائه خدمات و زیرساخت های تأمین شده است متناسب با کشورهای توسعه یافته تامین شود، در غیر اینصورت ملاک قرار دادن این فرمول بدون در نظر گرفتن الزامات، اقتضائات و پیش نیازهای مربوطه، راه به جایی نخواهد برد.

وی در خاتمه یادآور شد: شرایط اقتصادیِ کشور به نحوی است که بسیاری از افراد با فعالیت مستمرِ حداکثری و شبانه روزی، در تامین احتیاجات خود با مشکل مواجه اند،حداقل این ادعا در خصوص افراد و گروه هایی که در دهک های پایین جامعه قابل تعریف هستند مصداق دارد چه رسد به افرادی که از هیچ شغل و منبع درآمدی برخوردار نیستند و به تبع در چنین شرایطی نباید به دقیق بودنِ این شیوه احصای آمارِ مرتبط با بیکاری یا ضریب اشتغال، اتکای چندانی داشت.

انتهای پیام/

در سازوکار آمارگیری، افرادی که یک ساعت در هفته کار می‌کنند در دایره شاغلین قرار می‌گیرند،فرمولی که به عقیده بعضی کارشناسان با واقعیت‌های فضای شغلی کشور همخوانی ندارد.

واژه های کلیدی: اقتصاد | اقتصادی | اعداد | فعالیت | اشتغال | اخباراقتصادی | آمار بیکاری | اشتغال جوانان

دانلود

اخبار

آرشیو

گالری عکس

آرشیو

اس ام اس های تازه

آرشیو

آهنگ های پیشواز

آرشیو