قدر زمان حال را بدانید که گذشته هرگز برنمی گردد و آینده شاید نیاید.(گالیله)
خوش آمدید - امروز : سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶
A
خانه » اخبار » اخبار اقتصادی » قیمت فروش انواع لاستیک گروه پژو در بازار چقدر است؟

قیمت فروش انواع لاستیک گروه پژو در بازار چقدر است؟

به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت، لیست قیمت لاستیک ماشین گروه ؛ پژو ۲۰۶ . پژو ۴۰۵٫ پژو پارس . رانا . روآ در بازار به شرح زیر است:

قیمت فروش انواع لاستیک گروه پژو در بازار چقدر است؟

به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، لیست قیمت لاستیک ماشین گروه ؛ پژو ۲۰۶ . پژو ۴۰۵٫ پژو پارس . رانا . روآ در بازار به شرح زیر است:

قیمت فروش انواع لاستیک گروه پژو در بازار چقدر است؟

به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت، لیست قیمت لاستیک ماشین گروه ؛ پژو ۲۰۶ . پژو ۴۰۵٫ پژو پارس . رانا . روآ در بازار به شرح زیر است:

مدل لاستیک

جزئیات

سایز

کارکرد بافایده ( کیلومتر )

قیمت ( تومان )

قیمت فروش انواع لاستیک گروه پژو در بازار چقدر است؟

لینگ لانگ

سايز فابریک

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۶۰٫۰۰۰

به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت، لیست قیمت لاستیک ماشین گروه ؛ پژو ۲۰۶ . پژو ۴۰۵٫ پژو پارس . رانا . روآ در بازار به شرح زیر است:

۳۱۵,۰۰۰

لینگ لانگ

سايز پهن

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

قیمت فروش انواع لاستیک گروه پژو در بازار چقدر است؟

۶۰٫۰۰۰

۳۸۵,۰۰۰

فالکن

ساخت ژاپن

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۸۰٫۰۰۰

۳۷۵,۰۰۰

فالکن

ساخت تایلند

۱۹۵٫۶۰٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۴۲۵,۰۰۰

فالکن

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۸۰٫۰۰۰

۴۴۵,۰۰۰

کومهو

ساخت چین

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۶۰٫۰۰۰

۳۷۰,۰۰۰

کومهو

ساخت ویتنام

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۳۹۵,۰۰۰

کومهو

ساخت کره

۱۹۵٫۶۰٫۱۴

۸۰٫۰۰۰

۴۲۵,۰۰۰

کومهو

ساخت کره

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۸۰٫۰۰۰

۴۷۵,۰۰۰

نکسن

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۶۰٫۰۰۰

۴۰۵,۰۰۰

نکسن

ساخت کره

۱۹۵٫۶۰٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۴۲۵,۰۰۰

نکسن

ساخت کره

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۴۵۵,۰۰۰

میشلن

ساخت انگلیس

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۵۳۰,۰۰۰

میشلن

ساخت فرانسه

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۹۰۰۰۰

۶۵۰,۰۰۰

میشلن

ساخت آلمان

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۹۰٫۰۰۰

۵۲۰,۰۰۰

میشلن

ساخت ژاپن

۱۹۵٫۶۰٫۱۴

۹۰٫۰۰۰

۶۵۰,۰۰۰

هانکوک

ساخت اندونزی

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۳۸۵,۰۰۰

هانکوک

ساخت کره

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۴۱۵,۰۰۰

هانکوک

یخ شکن

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

هانکوک

ساخت کره

۱۹۵٫۶۰٫۱۴

۸۰٫۰۰۰

۴۵۰,۰۰۰

هانکوک

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۹۰٫۰۰۰

۴۹۰,۰۰۰

رودستون

ساخت کره

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۳۸۵,۰۰۰

رودستون

ساخت کره

۱۹۵٫۶۵٫۱۴

۸۰٫۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰

رودستون

ساخت کره

۲۱۵٫۶۰٫۱۴

۸۰٫۰۰۰

۴۷۰,۰۰۰

رودستون

ساخت کره

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۳۹۰,۰۰۰

رودستون

ساخت کره

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۴۶۵,۰۰۰

رودستون

ساخت کره

۲۰۵٫۶۵٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۴۶۵,۰۰۰

رودستون

سایز پهن پژو ۴۰۵

۲۱۵٫۶۰٫۱۴

۸۰٫۰۰۰

۴۹۰,۰۰۰

بارز

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۲۵۵,۰۰۰

بارز

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۳۳۰,۰۰۰

کویر تایر

سایز فابریک

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۶۰٫۰۰۰

۲۵۰,۰۰۰

کویر تایر

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۶۰٫۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰

ایران تایر

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۶۰٫۰۰۰

۲۵۰,۰۰۰

یزد تایر

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۶۰٫۰۰۰

۲۶۵,۰۰۰

یزد تایر

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۶۰٫۰۰۰

۳۵۵,۰۰۰

گود یر

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۶۰٫۰۰۰

دنا

سایز فابریک

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۷۰۰۰۰

۲۸۰,۰۰۰

دنا

سایز پهن

۲۰۵٫۵۵٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۳۳۰,۰۰۰

گلدستون

سایز فابریک

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۵۰٫۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

لوسینی

سایز فابریک

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۸۰٫۰۰۰

۳۴۵,۰۰۰

لوسینی

سایز پهن پژو

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۸۰٫۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰

دنلوپ

ساخت ژاپن

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۹۰٫۰۰۰

۳۹۵,۰۰۰

دنلوپ

ساخت اندونزی

۱۹۵٫۶۰٫۱۴

۶۰٫۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰

دنلوپ

ساخت ژاپن

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۹۰٫۰۰۰

۴۵۵,۰۰۰

سومیتومو

سایز فابریک

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۳۸۰,۰۰۰

سومیتومو

۱۹۵٫۶۰٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۴۳۵,۰۰۰

سومیتومو

ساخت ژاپن

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۹۰٫۰۰۰

۴۴۵,۰۰۰

یوکوهاما

ساخت ژاپن

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۹۰٫۰۰۰

۴۴۵,۰۰۰

یوکوهاما

ساخت ژاپن

۱۹۵٫۶۰٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۵۰۰,۰۰۰

یوکوهاما

ساخت ژاپن

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۹۰٫۰۰۰

۵۳۵,۰۰۰

مارشال

ساخت کره جنوبی

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۸۰٫۰۰۰

۳۹۰,۰۰۰

مارشال

ساخت کره

۱۹۵٫۶۰٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰

مارشال

سایز پهن

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۴۶۰,۰۰۰

سایلون

ساخت چین

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۶۰٫۰۰۰

۲۷۵,۰۰۰

مکسس

ساخت تایلند

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۳۵۰,۰۰۰

مکسس

چهارفصل

۱۹۵٫۶۰٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۳۸۵,۰۰۰

مکسس

سایز پهن

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۴۴۵,۰۰۰

پتلاس / ترکیه

برفی مخصوص زمستان

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۴۷۰,۰۰۰

لاسا

ساخت ترکیه

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۴۰۰,۰۰۰

تری انگل

ساخت چین

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۶۰٫۰۰۰

۳۳۵,۰۰۰

تری انگل

ساخت چین

۱۹۵٫۶۰٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۳۹۰,۰۰۰

تری انگل

ساخت چین

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۴۰۵,۰۰۰

تویو

ساخت ژاپن

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۹۰٫۰۰۰

۴۵۰,۰۰۰

تویو

ساخت ژاپن

۱۹۵٫۶۵٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۴۹۰,۰۰۰

تویو

ساخت ژاپن

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۸۰٫۰۰۰

۵۲۵,۰۰۰

لوفن

ساخت کره

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۳۹۰,۰۰۰

لوفن

ساخت کره

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۴۵۰,۰۰۰

سونار

ساخت تایوان

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۳۴۵,۰۰۰

سونار

ساخت تایوان

۱۹۵٫۶۵٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۳۷۰,۰۰۰

سونار

ساخت تایوان

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۴۳۰,۰۰۰

آچیلس

ساخت اندونزی

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۸۰٫۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰

پرسا

ساخت تایلند

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۳۵۵,۰۰۰

پرسا

ساخت تایلند

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۶۰٫۰۰۰

۴۲۵,۰۰۰

تیگار

ساخت صربستان

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۶۰٫۰۰۰

۳۶۵,۰۰۰

تیگار

ساخت صربستان

۱۹۵٫۶۰٫۱۴

۶۰٫۰۰۰

۳۹۵,۰۰۰

اکسلرا

ساخت اندونزی

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۳۴۵,۰۰۰

اکسلرا

ساخت اندونزی

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۴۳۵,۰۰۰

نانکن

ساخت تایوان

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۳۵۰,۰۰۰

نانکن

ساخت تایوان

۲۰۵٫۶۰٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۴۳۵,۰۰۰

جی تی

ساخت اندونزی

۱۸۵٫۶۵٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۳۶۰,۰۰۰

جی تی

ساخت اندونزی

۱۹۵٫۶۰٫۱۴

۷۰٫۰۰۰

۴۰۵,۰۰۰

انتهای پیام/

نرخ فروش انواع لاستیک در بازار

واژه های کلیدی: یوکوهاما | اندونزی | لاستیک | تایوان | تایلند | ترکیه | بازار | انواع | فابریک

دانلود

اخبار

آرشیو

گالری عکس

آرشیو

اس ام اس های تازه

آرشیو

آهنگ های پیشواز

آرشیو