بایگانی برچسب ها: آدم فضایی

گزارش‌ ربوده شدن افراد به وسیله موجودات فضایی از چه قرار است؟

گزارش‌ ربوده شدن افراد به وسیله موجودات فضایی از چه قرار است؟

موجودات فضایی | موجود فضایی | آدم فضایی | مشاهده | حساسیت | سفینه | احساس | گزارشهای علمی گزارش ربوده شدن افراد به وسیله موجودات فضایی از چه قرار است؟ عبارات مهم : موجودات فضایی – موجود فضایی گزارشات متعدد از مشاهده ی نور های چشمک زن در آسمان، فضاپیما ها و روبرو شدن با آدم فضایی های “واقعی”، علاقه ی شدید مردم به یوفوها و عقیده ی وجود داشتن موجوداتی بیرون از زمین را میان مردم منعکس می کند. با ...

ادامه مطلب

ناپدید شدن ناگهانی ۲۰۰۰ اسکیمو + آدم فضایی یا ارواح شیطانی؟

ناپدید شدن ناگهانی ۲۰۰۰ اسکیمو + آدم فضایی یا ارواح شیطانی؟

ناپدید شدن ناگهانی ۲۰۰۰ اسکیمو + آدم فضایی یا ارواح شیطانی؟ برخی مواقع اتفاقاتی روی زمین می افتند که باعث تعجب همگان می شود و پس از آن این ماجرا ها در حاله ای از ابهام فرو میروند .خبرها حاکی از آن است که در سرزمین یخ و برف اسکیمو ها ۲۰۰۰ نفر از ساکنان آن بطور ناگهانی و همراه با اتفاقاتی ناپدید می شوند. در منطقه ای بین امریکا و کانادا دریاچه ای بنام آنجی کوینی که اطراف آن صخره های بلندی وجو داشتند اسکیمو ها ساکن بودند . خانه هایی ...

ادامه مطلب