بایگانی برچسب ها: اتاق خنک

فایده خوابیدن در اتاق خنک

فایده خوابیدن در اتاق خنک

فایده خوابیدن در اتاق خنک هوای اتاق خواب را خنک نگه دارید؛ محققان می گویند به خواب رفتن در اتاقی که دمای آن خنک تر باشد، راحت تر بوده و کیفیت خواب نیز بهتر است. اگر یک خواب شبانه خیلی خوب و راحت مانند یک نوزاد! می خواهید باید دمای اتاق خواب تان را پایین بیاورید! البته خیلی پایین تر از آنچه که احتمالا فکر می کنید. فایده خوابیدن در اتاق خنک دمای مناسب برای اتاق خواب محققان می گویند که دمای اتاق خواب باید چیزی در حدود ۱۵ تا ۱۹ درجه سانتی...

ادامه مطلب