بایگانی برچسب ها: اخبار جامعه

حساب نجومی یک دانشجو

حساب نجومی یک دانشجو

حساب نجومی یک دانشجو در پی اخبار منتشر شده از حقوق های نجومی که بسیار مورد توجه و بحث و رسیدگی قرار گرفت اینبار حقوق نجومی یک دانشجو از دانشگاه بجنورد فاش شد تا شاید رسیدگی مسئولان را در پی داشته باشد حساب نجومی یک دانشجو این هم عکسی که از حساب نجومی یک دانشجو گرفته شده است حساب نجومی یک دانشجو ...

ادامه مطلب