بایگانی برچسب ها: اخبار جنجالی چهره ها

پرداخت وجه درب منزل

shoparak shop

هفته با چهره های پارتی باز +فرزاد حسنی و مهدی رحمتی+عکس

هفته با چهره های پارتی باز +فرزاد حسنی و مهدی رحمتی+عکس

یک هفته هفت چهره؛ از فرزاد حسنی تا بازیگران پارتی باز +رفتار عجیب فرزاد حسنی مقابل شرکت کننده برنامه اکسیر واکنش های زیادی برانگیخت… هفته با چهره های پارتی باز +فرزاد حسنی و مهدی رحمتی+عکس فرزاد حسنی یا (زرشک، هفته) رفتار عجیب فرزاد حسنی مقابل شرکت کننده برنامه اکسیر واکنش های زیادی برانگیخت… چرا رفتار فرزاد حسنی را دوست نداشتیم؟ چرا فرزاد حسنی خیلی غیر واقعی عمل نکرد؟ اتفاقا او واقعی بود، اما چرا ما به رغم واقعی بودن او را دو...

ادامه مطلب