بایگانی برچسب ها: ارتش ترکیه

تازه ترین نوع شکنجه برای کودتاچیان؟+تصاویر

تازه ترین نوع شکنجه برای کودتاچیان؟+تصاویر

جالب ترین و عجیب ترین نوع شکنجه برای کودتاچیان مشخص شد.این بار کودتاچیان را با عکس اردوغان شکنجه دادند. تازه ترین نوع شکنجه برای کودتاچیان؟+تصاویر در تازه ترین نوع شکنجه ی کودتا،کودتاچیان را مجبور کردن که زمانی طولانی به صورت ممتد به عکس اردغان زل بزنند. تازه ترین نوع شکنجه برای کودتاچیان؟+تصاویر تازه ترین نوع شکنجه برای کودتاچیان؟+تصاویر تازه ترین نوع شکنجه برای کودتاچیان؟+تصاویر   ...

ادامه مطلب