بایگانی برچسب ها: اشتباه تست زدن

خودداری از اشتباه تست زدن در امتحان/ترفند های تست زدن در کنکور

خودداری از  اشتباه تست زدن در امتحان/ترفند های تست زدن در کنکور

خودداری از  اشتباه تست زدن در امتحان/ترفند های تست زدن در کنکور خودداری از  اشتباه تست زدن در امتحان/ترفند های تست زدن در کنکور تست و امتحان از روزمره های هر دانش آموزی است. یکی از مهمترین و سرنوشت سازترین این امتحانات کنکور و امتحان نهایی آخر سال است. برای برخی امتحان بیشتر از دانش و سواد به تکنیک تست زنی نیاز دارد. گاهی اشتباهات کوچک در این مسیر زحمت یکسال دانش آموز را به هدر می دهد. در این چگونه به نکات لازم در تست زنی و امتحان می...

ادامه مطلب