بایگانی برچسب ها: اعتیاد در کار

فهمیدن مرز میان کارکردن/معتاد شدن در کار کردن

فهمیدن مرز میان کارکردن/معتاد شدن در کار کردن

فهمیدن مرز میان کارکردن/معتاد شدن در کار کردن تفاوت زیادی بین این که کسی برای یه مدت زمان زیادی کار کند با اینکه کسی همیشه خارج از کنترل کار کند، وجود دارد. مرز میان این دو چیست؟ در واقع کار کردن زیاد در یک برهه زمانی مشخص و بدست آوردن نتیجه خوب در جوامع مدرن امروزی، نشانه‌ای از موفقیت است. اما اینکه برچسب معتاد به کار بر کسی بخورد اغلب باعث افتخار نیست. در برخی موارد، وسواس در کار با یکسری مشکلات دیگر همراه می‌شود. سلامت، روابط و حت...

ادامه مطلب