بایگانی برچسب ها: افرادی با هوش هیجانی

ویژگی های افرادی با هوش هیجانی را بدانید

ویژگی های افرادی با هوش هیجانی را بدانید

ویژگی های افرادی با هوش هیجانی را بدانید در این مطلب ویژگی‌های مشترک افراد دارای «هوش هیجانی» بالا معرفی شده است. به گزارش خبرنگار کلینیکگروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران، مدیر رستورانی را در نظر بگیرید که با خونسردی و متانت به گله و انتقادات یک مشتری عصبانی و ناراضی گوش می‌دهد و با درایت تمام، شرایط را به ثبات می‌رساند. دوست فهیمی را تصور کنید که هنگام ناراحتی و تنهایی به سراغش می‌روید تا با او صحبت کنید و آرام شوید؛ مامور آتش‌نشانی دلسو...

ادامه مطلب