بایگانی برچسب ها: اقدام عجیب این عروس داماد ایرانی

روش عجیب دعوت کردن زوج ایرانی

روش عجیب دعوت کردن زوج ایرانی

روش عجیب دعوت کردن زوج ایرانی مراسمی سنتی یا آیینی است که طی آن آغاز یک ازدواج و زندگی مشترک یک زوج جشن گرفته می شود. این مراسم در کشورها و فرهنگ ها، ادیان و مذاهب، گروه های قومی و حتی طبقات اجتماعی گوناگون، به اشکال مختلفی برگزار می گردد. میهمان های این عروسی متفاوت دعوت می شوند. همه آنها به جای اینکه کارت عروسی بگیرند، گلدان های کوچک «نهال مهر» را دریافت می کنند که روی آن نوشته یادگاری زندگی مشترک مان. روش عجیب دعوت کردن زوج ایرانی م...

ادامه مطلب