بایگانی برچسب ها: امراض

تشخیص سرطان با شیوه نوین/تشخیص بیماری ها در جستجو اینترنتی

تشخیص سرطان با شیوه نوین/تشخیص بیماری ها در جستجو اینترنتی

تشخیص سرطان با شیوه نوین/تشخیص بیماری ها در جستجو اینترنتی تشخیص سرطان با شیوه نوین/تشخیص بیماری ها در جستجو اینترنتی محققان معتقدند می‌توانند براساس آنچه در اینترنت جستجو می‌کنید امراض‌تان را هم تشخیص دهند. آنچه در اینترنت به دنبالش هستید و جستجویش می‌کنید اطلاعات زیادی را درباره شما افشا می‌کند. برای مثال کسی که به شکل مداوم به دنبال یک دوربین خاص می‌گردد و نقدهایی مربوط به آن دوربین را می‌خواند نشان می‌دهد که احتمالا به خرید آن دورب...

ادامه مطلب