بایگانی برچسب ها: انتخاب نام مناسب برای فرزند

رابطه بین نام اشخاص و درصد موفقیتشان

رابطه بین نام اشخاص و درصد موفقیتشان

رابطه بین نام اشخاص و درصد موفقیتشان یکی از وظایف هر پدر و مادری انتخاب نام مناسب برای فرزند دلبندشان می باشد.حال اگر والدین امروزی بدانند که رابطه مستقیم بین انتخاب نام مناسب برای فرزند با درصد موفقیت وی وجود دارد حتما مقوله انتخاب نام را جدی تر از قبل دنبال خواهند کرد و برای اینکه کودکشان در آینده به موفقیت چشمگیری برسد در جستجوی انتخاب نام مناسب برای وی خواهند بود .والدین باید بدانند ملاک انتخاب نام برای داشتن درصد موفقیت خاص بودن ن...

ادامه مطلب