بایگانی برچسب ها: انتقال احساس توسط چهره

انتقال احساس توسط چهره+هنر بازیگری+عکس

انتقال احساس توسط چهره+هنر بازیگری+عکس

بازیگری، هم فن است و هم هنر. هر بازیگری برای اینکه در کارش موفق باشد باید فن و هنر را همزمان به کار گیرد. انتقال احساس توسط چهره+هنر بازیگری+عکس علاقه مندان بازیگری در دنیا بسیارند، اما هر کسی نمی تواند در این عرصه موفق باشد. یکی از تکنیک های مهم بازیگری، بازی با عضله ها و خطوط چهره است. نقش آفرینی که بتواند از زبان صورت درست استفاده کند در کارش موفق خواهد بود، زیرا به راحتی می تواند احساس خود را توسط چهره به تماشاگران منتقل کند. مخاط...

ادامه مطلب