بایگانی برچسب ها: انگشتان پا نشانی از خلق و خوی افراد

شخصیت شناسی از روی انگشتان پا

شخصیت شناسی از روی انگشتان پا

مدل انگشتان پا نشانی از خلق و خو و شخصیت افراد دارد. روانشناسی انگشت پا مطالعات نشان داده است که مدل هر یک از انگشتان پا نشانی از خلق و خوی افراد است. بر اساس تحقیقات به عمل آمده اندازه و سایز انگشتان پا با اصل و نصب افراد ارتباط نزدیکی دارد. در مقاله ای ساخت و بافت انگشتان پا و ارتباط آن با احساسات و شخصیت افراد مورد بررسی قرار گرفته شده است،‌که در اینجا به آن اشاره می شود: بلند بودن انگشت دوم پا این حالت انگشت پا نشانی از رهبریت...

ادامه مطلب