بایگانی برچسب ها: اهمیت خواب ظهر

باهوش شدن بوسیله خوابیدن/ اهمیت خواب ظهر

باهوش شدن بوسیله خوابیدن/ اهمیت خواب ظهر

تحقیقات جدید نشان می دهد برای این که بعدازظهرها یادگیری شما بهتر کار کند، ظهرها بخوابید. به نقل از webmd، به گفته محققان دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، افرادی ‌که ظهرها چرت کوتاهی می زنند، نسبت به افرادی‌که ظهرها نمی خوابند، در آزمون ها بهتر عمل می کنند. توانایی ذهن در یادگیری اطلاعات در طول روز یکسان نیست. با پیش رفتن روز، منطقه ای از ذهن که مأمور ذخیره اطلاعات است، مسدود می شود. خوابیدن ظهرگاهی، در زمانی‌ که توانایی ذهن در یادگیری کاهش م...

ادامه مطلب