بایگانی برچسب ها: اولین عامل مرگ و میر در ایرانیان

سکته قلبی اولین عامل مرگ و میر در ایرانیان

سکته قلبی اولین عامل مرگ و میر در ایرانیان

معاون درمان وزیر بهداشت اولین علت مرگ و میر ایرانیان را سکته‌های قلبی عنوان کرد و هدفگذاری‌های آتی و اقدامات انجام شده در این زمینه را تشریح کرد. سکته قلبی اولین عامل مرگ و میر در ایرانیان وی افزود: در کشور ما نیز سکته قلبی با میزان ۱۳٫۷ درصد اولین علت مرگ و میر ایرانیان را به خود اختصاص می‌دهد. در عین حال علت دومین و سومین علت مرگ و میر ایرانیان به ترتیب بیماری‌های مغزی با ۹٫۳۳ درصد و حوادث ترافیکی با ۷٫۳۷ درصد است. وی با بیان اینک...

ادامه مطلب