بایگانی برچسب ها: اژدها وارد می شود

فیلم اژدها وارد می شود+ یک دروغ شیک و جذاب+عکس

فیلم اژدها وارد می شود+ یک دروغ شیک و جذاب+عکس

«اژدها وارد می شود» بیش از هرچیز بر پایه ی دروغی شکل می گیرد که می خواهد راست جلوه کند، ایده ی مرکزی فیلم مجموعه دروغ هایی است که به ما عرضه می شود و تلاش می کند راست نشان داده شود. فیلم اژدها وارد می شود+ یک دروغ شیک و جذاب+عکس «اژدها وارد می شود» بیش از هرچیز بر پایه ی دروغی شکل می گیرد که می خواهد راست جلوه کند، ایده ی مرکزی فیلم مجموعه دروغ هایی است که به ما عرضه می شود و تلاش می کند راست نشان داده شود، در حقیقت نوعی فریب مخاطب و ...

ادامه مطلب

اژدها وارد می شود + اتفاق غریب سینمایی ایران + عکس

اژدها وارد می شود + اتفاق غریب سینمایی ایران + عکس

فرود آمدن از هیجان تماشای «اژدها وارد می شود» و قطره قطره تعریف و باز تعریف کردن آن برای من کار ساده ای نبود. وقتی بعد از چند روز شنیدن تعریف و تمجید از فیلم در میان اطرافیان، فرصت تماشا به دست آمد. اژدها وارد می شود + اتفاق غریب سینمایی ایران + عکس   فرود آمدن از هیجان تماشای «اژدها وارد می شود» و قطره قطره تعریف و باز تعریف کردن آن برای من کار ساده ای نبود. وقتی بعد از چند روز شنیدن تعریف و تمجید از فیلم در میان اطرافیان، فرصت ...

ادامه مطلب