بایگانی برچسب ها: اژدها و سینمایی ایران

اژدها وارد می شود + اتفاق غریب سینمایی ایران + عکس

اژدها وارد می شود + اتفاق غریب سینمایی ایران + عکس

فرود آمدن از هیجان تماشای «اژدها وارد می شود» و قطره قطره تعریف و باز تعریف کردن آن برای من کار ساده ای نبود. وقتی بعد از چند روز شنیدن تعریف و تمجید از فیلم در میان اطرافیان، فرصت تماشا به دست آمد. اژدها وارد می شود + اتفاق غریب سینمایی ایران + عکس   فرود آمدن از هیجان تماشای «اژدها وارد می شود» و قطره قطره تعریف و باز تعریف کردن آن برای من کار ساده ای نبود. وقتی بعد از چند روز شنیدن تعریف و تمجید از فیلم در میان اطرافیان، فرصت ...

ادامه مطلب