بایگانی برچسب ها: ایجاد محبت بیشتر بین فرزندان خانواده

ایجاد محبت بیشتر بین فرزندان خانواده/قوی تر کردن رابطه ی بین فرزندان

ایجاد محبت بیشتر بین فرزندان خانواده/قوی تر کردن رابطه ی بین فرزندان

ایجاد محبت بیشتر بین فرزندان خانواده/قوی تر کردن رابطه ی بین فرزندان ایجاد محبت بیشتر بین فرزندان خانواده/قوی تر کردن رابطه ی بین فرزندان هر پدر و مادری دوست دارد فرزندانشان رابطه ی خوبی با هم داشته باشند. خوشبختانه راه های زیادی برای دستیابی به این آرزو وجود دارد. در زمان صحبت از تنبیه و تشویق با فرزندان یکسان رفتار کنید. با همه مقدار مشخصی زمان صرف کنید. با فراهم آوردن فرصت ورزش همگانی و دورهمی های خانوادگی رابطه ی آنها را مستحکم تر...

ادامه مطلب