بایگانی برچسب ها: ایران در جایگاه دوم گروه A

با برد ازبکستان مقابل قطر، ایران در رده دوم گروه A قرار گرفت

با برد ازبکستان مقابل قطر،  ایران در رده دوم گروه A قرار گرفت

با برد ازبکستان مقابل قطر،  ایران در رده دوم گروه A قرار گرفت با برد ازبکستان مقابل قطر،  ایران در رده دوم گروه A قرار گرفت ازبکستان در خارج از خانه قطر را برد تا صدرنشین گروه A شود       با برد ازبکستان مقابل قطر،  ایران در رده دوم گروه A قرار گرفت ...

ادامه مطلب