بایگانی برچسب ها: ایمان

حضرت اميرالمؤمنين (ع) فرمودند: هيچ بنده ای مزه ايمان را نچشيد تا… ترک کند.

حضرت اميرالمؤمنين (ع) فرمودند: هيچ بنده ای مزه ايمان را نچشيد تا… ترک کند.

حضرت اميرالمؤمنين (ع) فرمودند: هيچ بنده ای مزه ايمان را نچشيد تا… ترک کند.     دروغ از گناهان کبیره و به تعبیر روایات کلید همه گناهان، زشتی ها و پلیدی ها است از این رو بشدت از آن نهی شده و آثار و عواقب سوئی برایش برشمرده می شود.  حضرت باقر (ع) فرمودند: «على بن حسين به فرزندنش مي فرمود: «از دروغ كوچك و بزرگش، جدى و شوخيش بپرهيزيد، زيرا آن كس كه در چيز كوچك دروغ گفت به دروغ بزرگ نيز جرات پيدا كند.» آيا ندانيد كه رسول...

ادامه مطلب