بایگانی برچسب ها: این سگ باحال دستیار تعمیرکار ماشین شده+تصاویر

سگ تعمیر کار/تصاویر سگی که دستیار تعمیرکار ماشین شده

سگ تعمیر کار/تصاویر سگی که دستیار تعمیرکار ماشین شده

سگ تعمیر کار/تصاویر سگی که دستیار تعمیرکار ماشین شده این سگ باحال و کوچک با پوشیدن لباس سفارشی که ابزارها را در خود جا می‌دهد خود را سریع به تعمیرکار می‌رساند تا تعمیرکا ماشین بتواند از ابزارهایی که در لباس این سگ وجود دارد استفاده کند و در واقع بهترین دوستی است که این تعمیرکار نیاز دارد. در ادامه عکس هایی ار این سگ را مشاهده فرمایید. سگ تعمیر کار/تصاویر سگی که دستیار تعمیرکار ماشین شده سگ تعمیر کار/تصاویر سگی که دستیار تعمیرکار ماشین شد...

ادامه مطلب