بایگانی برچسب ها: بالگرد پاکستانی

بالگرد پاکستانی پس از آتش گرفتن مجبور به فرود اضطراری در شرق افغانستان شد

بالگرد پاکستانی پس از آتش گرفتن مجبور به فرود اضطراری در شرق افغانستان شد

<!– –> <!– –><!– –> فرود اضطراری بالگرد پاکستان در افغانستان/ طالبان تمامی سرنشینان خارجی را گروگان گرفت فرود اضطراری بالگرد پاکستان در افغانستان/ طالبان تمامی سرنشینان خارجی را گروگان گرفت منابع رسمی پاکستانی و افغان اعلام کردند طالبان شش سرنشین یک بالگرد پاکستانی را در شرق افغانستان گروگان گرفت. بالگرد پاکستانی پس از آتش گرفتن مجبور به فرود اضطراری در شرق ...

ادامه مطلب