بایگانی برچسب ها: با زیرنویس فارسی

معنی زنده کردن پول مرده و سیاه نمایی

معنی زنده کردن پول مرده و سیاه نمایی

*** زنده کردن پول مرده *** مفهوم: به سختی و تلاش زیاد، طلبی را تسویه کردن. این بار برای مثال، ویدئو زیر را ببینید که البته طلب چیزی جز پول است؛ عشق! برای مشاهده ویدئو (کلیپ) زنده شدن گنجشک توسط گنجشک دیگر به کانال کاریزم فارسی مراجعه کنید. منتظر تنوع بیش تر در کانال کاریزم فارسی باشید ?   *** سیاه نمایی *** معنی: تغییر واقعیت و ارائه آن به نحوی که دیگران به آن پی نبرند. مثال: *** عکس العمل آقای ظریف در برابر سیاه نمایی خبرنگار خار...

ادامه مطلب