بایگانی برچسب ها: با همسر شکاک چه کنیم

همسر شکاک / راههای کنار آمدن با همسر شکاک

همسر شکاک / راههای کنار  آمدن با همسر شکاک

  راههای کنار  آمدن با همسر شکاک اتاق را که ترک می کنيد سراغ تلفن همراه تان می رود و وقتی برای یک قرار دوستانه بيرون می روید٬ بارها و بارها با شما تماس می گيرد و اگر کمی بيش از انتظارش بيرون بمانيد٬ پرس وجو هایش را شروع می کند. اگر شما با چنين فردی زندگی می کنيد٬ باید بيشتر از این واکنش های ساده٬ مراقب ارتباط تان باشيد. شمایی که با یک همسر_هميشه_شکاک زیر یک سقف زندگی می کنيد٬ باید آداب زندگی با این آدم ها را بدانيد و با کمی ظرا...

ادامه مطلب