بایگانی برچسب ها: بحران اقتصادی برزیل

نارضایتی نیمی از برزیلی ها از برگزاری المپیک۲۰۱۶

نارضایتی نیمی از برزیلی ها از برگزاری المپیک۲۰۱۶

در هفته های پایانی که به المپیک۲۰۱۶ نزدیک می شویم نیمی از برزیلی ها نارضایتی خود را در مورد میزبان بودن در این المپیک اعلام کرده اند. نارضایتی نیمی از برزیلی ها از برگزاری المپیک۲۰۱۶ امسال نیمی از مردم برزیل از برگزاری مسابقات در کشورشان ناراضی هستند و بر طبق این آمار نارضایتی مردم نسبت به سه سال گذشته به میزان چشمگیری افزایش یافته است. نارضایتی نیمی از برزیلی ها از برگزاری المپیک۲۰۱۶ بازی های المپیک طی چند هفته ی آینده برگزار میشود ولی ...

ادامه مطلب