بایگانی برچسب ها: برخورد اول با خواستگار

نکاتی مهم برای جلسه اول خواستگاری

نکاتی مهم برای جلسه اول خواستگاری

آموزش نحوه رفتار و پوشش برای جلب نظر خواستگار + در شب خواستگاری چه سوالاتی بپرسیم؟ + رعایت نکات برای برخورد اول + در برخورد با خواستگار شوخ طبعی خود را نشان دهید +روش هایی برای جاشدن در دل خواستگار نکاتی مهم برای جلسه اول خواستگاری برای اولین برخورد با خواستگارتان نکته های زیر را در نظر بگیرید تا خودتان را در دلش جا کنید. اگر قرار است با فردی دیدار کنید که برای ازدواج به شما پیشنهاد شده باید خود را برای یک ملاقات پر اضطراب و البت...

ادامه مطلب