بایگانی برچسب ها: بزرگمهر حسین پور

واکنش تلگرامی بزرگمهر حسین پور به روز پزشک در حمایت از عباس کیارستمی

واکنش تلگرامی بزرگمهر حسین پور به روز پزشک  در حمایت از عباس کیارستمی

واکنش تلگرامی بزرگمهر حسین پور به روز پزشکدر حمایت از عباس کیارستمی 👇👇👇 پزشك هاي درجه يك كم نيستند؟ چرا كم هستند. پزشك هاي درجه يك انسان هاي شريفي هستند كه جان انسان ها را بر مال آن ها ترجيح مي دهند. وجدانشان جلوتر از نسخه شان مي نويسد و مغز و قلب شان بر ديگر اعضايشان حكومت مي كند. پزشك هاي درجه يك كم هستند … همانطور كه هنرمندان درجه يك نيز. ما هنرمندي درجه يك را به باد سپرديم. روز پزشك بر پزشك هاي درجه يك مبارك #روزپزشك بزرگم...

ادامه مطلب