بایگانی برچسب ها: بهانه جویی

مبارزه با بهانه ها/ با بهانه ها چه کنیم؟

مبارزه با بهانه ها/ با بهانه ها چه کنیم؟

  مبارزه با بهانه ها در مسیر تغییر به سوی بهتر شدن “بهانه ها”یکی از مهمترین موانع است، با انها چه می کنید؟؟؟ بهانه یعنی دلیل شکست و ناکامی خود را به نیروها و عوامل بیرون از خود نسبت دادن. هشت گام مبارزه با بهانه ها: یک. قدرت کنترل را به عوامل بیرونی نسبت ندهید ۲٫ توان انتخاب خود را ناچیز نشمارید ۳٫ فهرست بهانه ها را یادداشت کنید ۴٫ هدف بهانه های خود را بشناسید و برای رفع ان بکوشید ۵٫ هیچگاه به بهانه ی دیگران گوش ندهید و از ...

ادامه مطلب