بایگانی برچسب ها: بگو مگوی زن وشوهر

برای این موضوعات با شوهرتان دعوا نکنید!

برای این موضوعات با شوهرتان دعوا نکنید!

برای این موضوعات با شوهرتان دعوا نکنید! یک روانشناس گفت: اگر شما هم سر موضوعاتی که در اینجا به آنها اشاره کرده ایم، با همسرتان دائما بحث دارید، همین حالا شیوه رفتارتان را تغییر دهید. برای این موضوعات با شوهرتان دعوا نکنید! به گزارش خبرنگار کلینیک گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران؛ مطمئنا هیچ کس از دعوا با شریک زندگی اش لذت نمی برد. در زندگی مشترک، موضوعات زیادی وجود دارد که موجب اختلاف نظر میان زوجین م...

ادامه مطلب