بایگانی برچسب ها: تبرک عید 95

جدیدترین smsهای عاشقانه ویژه ی سال جدید۹۵

جدیدترین smsهای عاشقانه ویژه ی سال جدید۹۵

  عاشقانه ترین متن های تبریک بعضی ها را هرچقدر هـم که بــــخواهی، “تــــــــــــــــــمام” نـــــــــــــــــــــمی شوند … ! هــــــــــمش به آغــــــــــوششان بــــــــــدهکار میمانی ! حضورشان”گــــــــــــــــرم” است ؛ سکوتشان خالی مــــــــــیکند دل ِآدم را … آرامش ِ صـــــــــــــــــــــدایشان را کــــــــــــــــــــم می آوری ! هر دم هر لحظه “کـــــــــــــــــم” مـــــــی آوریشان … و اینجا مــــــــــــــــــــن کــــ...

ادامه مطلب