بایگانی برچسب ها: تبلیغ اسلام

تبلیغ اسلام به شیوه ای ابتکاری+تصاویر

تبلیغ اسلام به شیوه ای ابتکاری+تصاویر

این بار به جای تبلیغ اسلام در رسانه های عمومی طلبه های جوان دست به ابتکاری زیبا زدند تا به طرق جدید و ابتکاری خود مردم را به اسلام جذب کنند. تبلیغ اسلام به شیوه ای ابتکاری+تصاویر طلبه های جوان این بار برای یادآوری و تبلیغ اسلام برای مردم البته به صورت غیر مستقیم تصمیم جالبی گرفتند. این طلبه ها با عبا و عمامه در سواحل دریای خزر با مردم همنشین شدند تا به این طریق همنشینی آموزه های دینی با تفریحات مردم را نشان دهند. تبلیغ اسلام به شیو...

ادامه مطلب