بایگانی برچسب ها: تربیت صحیح کودک

چگونه کودکی باادب ومنظم داشته باشیم

چگونه کودکی باادب ومنظم داشته باشیم

  چگونه به کودک مان یاد بدهیم رفتار مودبانه داشته باشد؟ تلویزیون را مدام خاموش و روشن می کند و در برابر اعتراض های پدرش می گوید: «کار خوبی می کنم و به دیگران هم ربطی نداره.» مشغول خوردن بیسکویت است و از این طرف خانه به آن طرف خانه می دود و تکه های بیسکویت را روی فرش می ریزد و در برابر عصبانیت مادرش، می خندد و داد می زند: «اگر می تونی من رو بگیر وگرنه همه اش رو له می کنم و می ریزم روی فرش.» از سر و کول دایی اش بالا و پایین می رو...

ادامه مطلب