بایگانی برچسب ها: ترس کودکان از مدرسه

ترس از مدرسه/ترس کودکان در روز اول مدارس را با این متن برطرف کنید

ترس از مدرسه/ترس کودکان در روز اول مدارس را با این متن برطرف کنید

ترس از مدرسه/ترس کودکان در روز اول مدارس را با این متن برطرف کنید ترس از مدرسه/ترس کودکان در روز اول مدارس را با این متن برطرف کنید ترس از مدرسه یکی از اختلالات روانی رایج در دوران مدرسه به ویژه دوره پیش دبستانی و اول ابتدایی است که بسیاری از والدین و کودکان را درگیر مشکلات کرده است. برخی کودکان هنگام جدا شدن از مادر اضطراب بسیار شدیدی پیدا می کنند. گاهی کودک در خانه هم مانند سایه مادرش را دنبال می کند تا به این وسیله بر اضطراب خود غلبه کند....

ادامه مطلب