بایگانی برچسب ها: تست هوش با پاسخ

معما و تست هوش عبور از رودخانه + پاسخ

معما و تست هوش عبور از رودخانه + پاسخ

معما و تست هوش عبور از رودخانه + پاسخ   این مساله یک معمای هوشی است که طبق شواهد موجود اصالتی چینی دارد.   هدف این مساله به این صورت است: پدر، مادر، دو خواهر و دو برادر به همراه یک دزد و یک پلیس در یک طرف رودخانه قرار دارند. این افراد می‌خواهند به سمت دیگر رودخانه بروند. فقط یک قایق موجود می‌باشد و حداکثر ظرفیت آن دو نفر می‌باشد. از بین افراد پدر، مادر و پلیس نحوه راندن آن را بلد هستند. برای سوار شدن به قایق هم شرایط خاصی وجود...

ادامه مطلب