بایگانی برچسب ها: تعیین کارمزد بانک ها

کارت های اعتباری برنزی، نقره ای و طلایی تا ۵۰ میلیون تومن برای هموطنان

کارت های اعتباری برنزی، نقره ای و طلایی تا ۵۰ میلیون تومن برای هموطنان

کارت های اعتباری برنزی، نقره ای و طلایی تا ۵۰ میلیون تومن برای هموطنان معاون نظارتی بانک مرکزی گفت:کارت‌های اعتباری برنزی، نقره ای و طلایی تا سقف ۵۰ میلیون تومان برای تخصیص اعتبار به هموطنان در نظر گرفته شده است. کارت های اعتباری برنزی، نقره ای و طلایی تا ۵۰ میلیون تومن برای هموطنان کارت های اعتباری برنزی، نقره ای و طلایی تا ۵۰ میلیون تومن برای هموطنان به گزارش خبرنگار  بورس،بانک وبیمه گ...

ادامه مطلب