بایگانی برچسب ها: تفکر اشتباه دختران قبل از ازدواج

تفکر اشتباه دختران قبل از ازدواج

تفکر اشتباه دختران قبل از ازدواج

تفکر اشتباه دختران قبل از ازدواج انتخاب همسر برای ازدواج یکی از مهم ترین گزینش ها در زندگی هر فرد تلقی می شود. دو انسان با وجود تمام همسانی ها طبیعتا در دو محیط جداگانه تربیت یافته اند و بدیهی است که با اختلافاتی همراه باشند. امانوع و میزان نا هماهنگی ها می تواند اثرات مخربی را در سطوح مختلف بر جای بگذارد. بر حسب این که هر یک دارای چه ضعفی باشند مسیر زندگی را تغییر خواهند داد. خیلی از جوانان مجرد در آستانه ازدواج در تعریف صفت خوب ب...

ادامه مطلب