بایگانی برچسب ها: تهدید تولید زعفران

قاچاق پیاز زعفران، آینده ی تولید طلای سرخ را تهدید می کند.

قاچاق پیاز زعفران، آینده ی تولید طلای سرخ را تهدید می کند.

قاچاق پیاز زعفران، آینده ی تولید طلای سرخ را تهدید می کند. زعفران و پیازچه زعفران متاسفانه از کشور ما به راحتی به کشورهایی نظیر ترکیه ،اسپانیا ، افغانستان قاچاق می شود و همین امر در آینده تهدید بزرگی بر تولید طلای سرخ محسوب می شود. قاچاق پیاز زعفران، آینده ی تولید طلای سرخ را تهدید می کند. قاچاق پیاز زعفران، آینده ی تولید طلای سرخ را تهدید می کند. به گزارش خبرنگار کشاورزی گروه  اقتصادی باشگاه خبرنگ...

ادامه مطلب