بایگانی برچسب ها: توپ قرمز

معما توپ قرمز

معما توپ قرمز

در شکل بالا ????، ۹ توپ داریم که یکی با بقیه متفاوت است (رنگ قرمز). می خواهیم این گوی را از سمت چپ، به سمت راست محفظه منتقل کنیم، البته با کمترین حرکت ممکن. چند حرکت لازم است تا این انتقال انجام شود؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پاسخ:

ادامه مطلب