بایگانی برچسب ها: تیپ و ظاهر بازیگران سینمای ایران

تیپ مشهور بازیگران ایرانی دهه ۵۰ و ۶۰ سینمای ایران + عکس

تیپ مشهور بازیگران ایرانی دهه ۵۰ و ۶۰ سینمای ایران + عکس

بی راه نیست اگر برهه ای از سینمای ایران را در تیپ سازی جامعه موثر بدانیم. وقتی نه فشنی در کار بود و نه فضای مجازی ای، نه شبکه های ماهواره ای در کار بود و نه چیزی که ملت از آن کپی برداری کنند و خودشان را به آن ریخت و قیافه بزک کنند. تیپ مشهور بازیگران ایرانی دهه ۵۰ و ۶۰ سینمای ایران + عکس بازیگران ایرانی که تیپ و مُد را ساختند سری چرخاندیم در دهه ۵۰ و ۶۰ سینمای ایران پیش و پس از انقلاب و شخصیت سینمایی ای را که روی مردم تاثیر داشته و مدل ب...

ادامه مطلب