بایگانی برچسب ها: جاذبه

قدر جاذبه زمین را بدانیم که اگر نبود …

قدر جاذبه زمین را بدانیم که اگر نبود …

بسیاری از مردم در حال حاضر تصوری به شکل امواج گرانشی از جاذبه دارند. همگی ما به نوعی با نیروی گرانش آشنایی داریم و در زندگی با آن مواجه شده‌ایم . شما ممکن است زمانی متوجه این رویارویی شوید که به هوا پریده‌اید. برخلاف برخی تصورات بلندپروازانه همچون موجودات خیالی مانند سوپرمن که نیروی جاذبه تاثیری بر آنها ندارد باید گفت که ما همگی جذب زمین می شویم. اما اگر این نیرو نباشد چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ نیروی جاذبه موردی است که همیشه با آن سرو...

ادامه مطلب