بایگانی برچسب ها: جذابیت فیزیکی و تعهد همسران

رابطه میان جذابیت فیزیکی و میزان تعهد همسران

رابطه میان جذابیت فیزیکی و میزان تعهد همسران

رابطه میان جذابیت فیزیکی و میزان تعهد همسران مطالعات نشان میدهد که دغدغه فکری مردان وضعیت مالی و زنان جذابیت فیزیکی است . جذابیت فیزیکی شـاید در زنان همه چیز نباشد، اما یقینا”یـک عـامــل بسـیار حیاتی میباشد. جذابیت جسمانی ، به زیبایی و جذابیت فیزیکی فرد گفته می شود. جذابیت های ظاهری از جمله زیبایی در صورت، اندام، پیکر و حتی لحن صدا و گویش فرد می باشد. براساس تحقیقات جدید, زنانی که همسری جذاب دارند بیشتر از سایر زنان به رابطه خود متعهد...

ادامه مطلب