بایگانی برچسب ها: جنین مادران الکلی معتاد به دنیا می آیند

مادران الکلی و جنین آن/جنین مادران الکلی معتاد به دنیا می آیند/نوزادان مادر معتاد به الکل

مادران الکلی و جنین آن/جنین مادران الکلی معتاد به دنیا می آیند/نوزادان مادر معتاد به الکل

مادران الکلی و جنین آن/جنین مادران الکلی معتاد به دنیا می آیند/نوزادان مادر معتاد به الکل مادران الکلی و جنین آن/جنین مادران الکلی معتاد به دنیا می آیند/نوزادان مادر معتاد به الکل نوزادان مادران معتاد به الکل، دچار سندروم (نشانگان) جنین الکلی می شوند که این موضوع اختلالاتی را در جسم و روان نوزاد بوجود می آورد. وی توضیح داد: سندروم جنین الکلی، مجموعه ای از اختلالاتی است که به دنبال مصرف مواد الکلی در دوران بارداری توسط مادر در جنین ای...

ادامه مطلب