بایگانی برچسب ها: حدیث

سخن حضرت امام علی (ع) درباره یاد مرگ

سخن حضرت امام علی (ع) درباره یاد مرگ

امیرالمومنین امام علی علیه السلام فرمودند: مرگ نابود کننده لذّت‏‌ها، تیره کننده خواهش‏‌هاى نفسانى، و دور کننده اهداف شماست، مرگ دیدار کننده ‌اى دوست نداشتنى، هماوردى شکست ناپذیر و کینه توزى است که بازخواست نمى ‌شود، دام‏‌هاى خود را هم اکنون بر دست و پاى شما آویخته، و سختى‏‌هایش شما را فرا گرفته، و تیرهاى خود را به سوى شما پرتاب کرده است. سخن امام علی (ع) درباره یاد مرگ قهرش بزرگ، و دشمنى او پیاپى و تیرش خطا نمى‏‌کند. چه زود است که...

ادامه مطلب