بایگانی برچسب ها: حس سرزندگی در فضاهای شهری

معنی و مفهوم سرزندگی در فضاهای شهری

معنی و مفهوم سرزندگی در فضاهای شهری

معنی و مفهوم سرزندگی در فضاهای شهری اگر شهر را به مانند يك موجود زنده فرض كنيم بر اي ادامه زندگي به سرزندگي و نشاط نيازمند است. نقش فضاي شهري، يا به عبارتي فضايي كه در آن تعاملات اجتماعي شهروندان شكل مي گيرد و فرهنگ جامعه در بستر آن ارتقا مي يابد، در كشور ما روز به روز در حال افول است . شرايط حاكم بر شهرهاي امروزي شيوه زندگي جديدي را القا مي كند كه در آن پياده روي به منظور انجام اهداف مختلف ناديده گرفته مي شود؛ به عنوان نمونه خريد كردن و ...

ادامه مطلب