بایگانی برچسب ها: حضور جنیفر لوپز در ایران

جنیفر لوپز در کاخ سعد آباد+جنیفر لوپز در ایران؟+ عکس

جنیفر لوپز در کاخ سعد آباد+جنیفر لوپز در ایران؟+ عکس

جنیفر لوپز در کاخ سعد آباد+جنیفر لوپز در ایران؟+ عکس موضوع بحث ضیافتی است که همسر رئیس جمهور در کاخ سعدآباد به مناسبت روز زن برگزار کرد.[..] جنیفر لوپز در کاخ سعد آباد+جنیفر لوپز در ایران؟+ عکس آیدین سیارسریع  نوشت: یکی از مسائلی که این روزها واکنش نهادهای بین المللی مثل جبهه پایداری، احزاب مختلف در کشور همچون جبهه پایداری و افراد دلسوز در عرصه سیاست کشور نظیر اعضای جبهه پایداری را به همراه داشته، ضیافتی است که همسر رئیس جمهو...

ادامه مطلب