بایگانی برچسب ها: حقوق شهروندی

faceshot selfi

آموزش حقوق شهروندی در فرمان ۸ ماده ای امام خمینی (ره)

آموزش حقوق شهروندی در فرمان ۸ ماده ای امام خمینی (ره)

به رغم تمام بحث ها، قوانین و بخش نامه هایی که در سال های پس از انقلاب اسلامی بویژه یک دهه اخیر شده است، هیچ کدام از جامعیت قوام و تأثیرگذاری «فرمان ۸ ماده ای» امام خمینی (ره) که بیست و چهارم آذرماه ۶۱ صادر شد برخوردار نیست. آموزش حقوق شهروندی در فرمان ۸ ماده ای امام خمینی (ره) این فرمان که در تبلیغات انتخابات به آن استناد می شد، ۳۰ سال پیش به قوه قضاییه و همه ارگان های اجرایی صادر شده تأکیدی قاطع بر اصول قانون اساسی و حفظ حقو...

ادامه مطلب