بایگانی برچسب ها: حکمای طب سنتی

مضرات خوردن ۸لیوان اب درروز ازنظرحکمای طب ایرانی

مضرات خوردن ۸لیوان اب درروز ازنظرحکمای طب ایرانی

برخلاف اینکه توصیه “حداقل روزی ۸ لیوان آب بنوشید” یک توصیۀ رایج و عمومی شده است و متخصصین تغذیه براین اصل اصرار دارند، اما شواهد علمی معتبری برای حمایت از این توصیه وجود ندارد و طبق نظر حکمای طب ایرانی حتی ممکن است نوشیدن این مقدار آب در روز مضر باشد. در این مطالعه، توصیه های پزشکی ایرانی در مورد این موضوع مورد بحث قرار گرفته است. در طب سنتی، قواعد مهمی برای آشامیدن آب وجود دارد که شایان توجه است. یکی از آنها این است که ف...

ادامه مطلب